Тактико-технически характеристики на 152-мм оръдие-гаубица Д-20

Начало на серийното производство, год 1955 (фактически 1956)
Калибър, мм 152
Боен разчет, души 10
Пълно бойно тегло, кг 5650
Дължина на ствола, м 8,69(около 26 калибъра)
Обща дължина на оръдието в походно положение, м 7,558
Ширина на оръдието в походно положение, м 2,32
Максимална далекобойност, м 17410, (АРС-24000)
Начална скорост на снаряда, м/сек 655
Маса на снаряда, кг 43,51 (ОФС)
Скорострелност, изстр./мин 3-4
Ъгъл на хоризонтално насочване, град 58
Максимален ъгъл на наклон/възвишение, град -5/+63
Щатен транспортьор автомобили „Урал“ различни серии
Скорост на придвижване, км/ч:

– по шосе

– по черни пътища

 

60

20