100 мм. автоматично зенитно оръдие КС-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тактико-технически характеристики на КС-19

Калибър, мм 100
Дължина на ствола в походно положение,  мм 9230
Ширина, мм 2350
Ъгъл на вертикално насочване, град -3°
Ъгъл на хоризонтално насочване, град 360°
Бойна маса на установката, кг 9350
Маса на снаряда, кг 15.88
Начална скорост на снаряда, м/сек 900
Скорострелност, изстр./мин 14 – 15
Зона на поражение, км по височина 15,4
Разчет, души 7
Скорост по шосе, км/час до 35
Скорост по черен път, км/час до 10