ЗУ-23 Тактико-технически характеристики

Основни характеристики ЗУ-23-2
Калибър, мм 23
Количество стволове 2
Зона на обстрел, м  
– по далечина 2000
– по височина 1500
Максимална скорост на обстрелваната цел, м/сек 200
Темп на стрелбата, изстр./мин 1100
Боекомлект патрони, бр. 300
Маса на установката, т 1,0
Време за привеждане от походно положение в бойно, сек 18-20
Разчет, души 6