ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

23 мм самозарядна вкладна цев /СВЦ/ е предназначена за провеждане на учебна стрелба със 125 мм танково оръдие 2А46 за танк 72. При използването й се реализира значителен икономически ефект от разликата в стойността на щатните изстрели на танк Т-72, а така също се удължава балистичната дълговечност на цевта на танковото оръдие.
На разстоянията за провеждане на учебните стрелби /800÷1200м/ траекторията на 23 мм снаряд е много близка с траекториятана на щатния 125 мм снаряд, което осигурява висок учебен ефект. СВЦ дава възможност да се извършват от екипажа всички манипулации и изисквания както при стрелба с истински снаряд, а именно:

  • подготовка на системите на танка за стрелба;
  • наблюдаване на бойното поле и премерване;
  • провеждане на стрелба от място или движение.

За стрелба се използват щатни 23 мм изстрели “БЗТ”.
Основни тактико-технически характеристики:
Калибър, мм…………………………………………………..23
Начална скорост на снаряда, м/сек…………………….900
Групираност на разстояние 800 метра:
Вв, м………………………………………………..≤ 0,6
Вс, м………………………………………………..≤ 0,5
Вместимост на пълнителя, изстрели………………………6
Скорост на стрелба при зареден пълнител, истр/мин…6
Време за зареждане на пълнителя, мин………………….1
Време за монтаж, мин………………………………………20
Време за демонтаж, мин……………………………………20
Захранващо напрежение, волт…………………………27 (+2 -5)
Тегло, кг………………………………………………………200
Температурен интервал, Cº…………………..(-10)÷(+50)
Габарити на сандъка за:
цев със защитна тръба, м………………..2×0.4×0.3
автоматика, м…………………………….1.2×0.4×0.4