Учебно-техническите средства включват:

А. Вкладни цеви, които са следните типове:

1. Вкладни цеви за артилерийски и танкови системи;
2. Самозарядни вкладни цеви за Т 72 и Т 80;
3. Вкладна цев за РПГ-7;
4. Вкладна цев за СПГ-9;
5. Вкладна цев за 2А28.

Б. Прибори и приспособления за огнева подготовка на пехотата, включващи:

1. Станоци за пристрелване на стрелково оръжие;
2. Учебни разрези на гранати и стрелково оръжие;
3. Командирско съндъче;
4. Мишени за стрелкова подготовка.