Учебните кабинети са предназначени за обучение на различни категории военнослужащи от артилерийските подразделения.
– редови обучаеми;
– младши командири;
– командири от различни рангове;
– технически специалисти.

В състава на кабинета са включени следните елементи:
– Учебно изделие модифицирано за работа в кабинет-даващо възможност за обучение на разчета под контрола на преподавателя;
– Разрези и макети на отделни възли и агрегати;
– Обособени работни места за отделните номера на разчета;
– Електрифицирани схеми;
– Учебни табла и схеми;
– Учебни филми по устройство експлоатация и ремонт;
– Елементи от индивидуалния батарейния и груповия ЗИП, необходими при експлоатацията и техническите обслужвания;
– Стойки, наблюдателни площадки, екрани, електрическо захранване и др. елементи, необходими за учебния процес.