За автомат Калашников
а.Ремък текстилен
б.Ремък кожен
в Сумка за 4 бр.пълнители

За СПГ-9
а.Чанта за три истрела

За РПГ-7
а.Чанта за три гранати
б.Чанта за две гранати

За 82мм минохвъргачка
а.Носилка за тръбата
б.Носилка за лафета
в.Носилка за опорната плоча
г.Носилка за съндъчета с мини
д.Чанта за иструменти