АВЕР ЕООД е създадена през 2002г. като консултантска и развойна фирма, свързана с поддръжката и експлоатацията на артилерийско въоръжение, от където произлиза името й:

Артилерийско, Въоръжение, Експлоатация, Ремонт

Фирмата е създадена като коректив на големите и сложни за управление заводи от системата на Военно ремонтни заводи. Изградена като консултантска, фирмата започва да развива и дейности по производството на учебно-технически средства и резервни части. Работи по собствени проекти или по заявка на клиенти. Създадена по скоро като развойна, фирмата разполага с ограничени производствени мощности, но е установила и поддържа връзки с много фирми, в които се изработват продуктите, конструирани при нас. Специалистите във фирмата са с дългогодишен опит в областта на обучението, експлоатацията и поддръжката на артилерийските системи. Натрупания опит и висока квалификация на специалистите позволява бързо и високо професионално да се реагира на желанията на клиентите.

Консултатски услуги по предпродажбена подготовка.

Предпродажбена подготовка е извършвана на следните изделия:
–  Оръдие гаубица М-46;
–  Зенитна установка ЗУ-23;
–  120 минохвъгачка обр 38 год;
–  82 мм. Минохвъргачка;
–  Мерник МП-41 МПМ, МУМ;
–  Мерник ПГО-7, ПГО-9;
–  Осветителна система ЛУЧ.

Предпродажбената подготовка включва:
–  Извършване на ТО;
–  Подмяна на повредени детайли и възли;
–  Възстановяване на галванични покрития;
–  Пребоядисване;
–  Консервация;
–  Окомплектоване с индивидуален ЗИП;
–  Подмяна на брезентови изделия;
–  Изготвяне на съответен език необходимите формуляри.

Предпродажбената подготовка се извършва на площадка, указана от клиента.