Тактико-технически характеристики на минохвъргачка 2Б14


Максимална далекобойност, м 3922
Минимална далекобойност, м 85
Ъгъл на възвишение, град 45-85
Ъгли на хоризонтален обстрел

– без преместване на двуногата

– с преместване на двуногата

+4

380

Прицелна скорострелност, изстр./мин до 15
Маса на миномета в бойно положение, кг 41,8
В походно положение, кг

– маса на опаковката със ствола

–  маса на опаковката с опорната плоча

–  маса на опаковката с лафета-двунога

16,2

17,0

13,9

Маса на осколочната мина, кг 3,14