Тегло на миномета в бойно положение без опаковка с прицел 58 (с колесами)
Тегло на опаковката със ствол 19,5
Тегло на опаковката с двунога 23.0
Тегло на опаковката с плочата 19
Тегло в походно положение (без прицела) на колела, без опаковка 58
Тегло на подноса с три мини 12
Тегло на опаковката с два подноса 26
Тегло на прицела с футляра 1.5
Ъгъл на вертикално насочване, град +45°; +85°
Ъгъл на хоризонтален обстрел, получаван при преместване на двуногата и плочата, при ъгъл на възвишение +45°, град ± със завъртащия механизъм, ±10° със завъртащия механизъм и механиз­ма за грубо хоризонтиране
Ъгъл на хоризонтален обстрел, получаван при преместване на двуногата (без преместване на плочата) до ±25*
Скорострелност без поправка на насочването, изстр./мин до 25
Практическа скорострелюст с поправка на насочването след всеки изстрел, изстр./мин до 15