ТТХ на 130-мм оръдие М-46

Максимална далекобойност, км 27,49
Маса на осколочно-фугасния снаряд, кг 33,4
Скорострелност, изстр./мин. 8
Ъгъг на възвишение, град. -2…+45
Ъгъл на хоризонтално насочване, град. ±25
Групираност на стрелбата:

– по разстояние,- Вд/Хмах

– по направление, Вб, м

1/267

14

Маса на оръдието, т 7,7
Разчет, души 8

7 гнездна букса

Буфери

Задържател на снаряда

Колонка уравновесителен механизъм

Кутия със зъбни колела

Маркуч

Спирачна камера

Стойка на стрелата

Ударник

Удължител на носача на панорамата

Щурвал на повдигателния механизъм