122 мм Гаубица Д-30

Характеристики
Маса, кг: 3150  (в бойно положение)
Дължина, м: 5,4  (в походно положение)
Дължина на ствола, м: 4,88
Ширина, м: 1,9  (в походно положение)
Височина, м: 1,6 м (в походно положение)
Екипаж (разчет): 8 души
Калибър, мм: 122
Устройство за намаляване на отката: хидропневматично
Лафет: Три станини
Ъгъл на възвишение: от -7° до +70°
Ъгъл на въртене: 360°
Скорострелност, изстр./мин: 1, 7-8 (max)
Прицелна далекобойност, м: 15300
Максимална далекобойност, м: 22000 м (активно-реактивен снаряд)