122 мм. гаубица М-30 обр. 38 г.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Калибър, мм 121,92
Тегло, кг 3100
Далекобойност, м 11 800
Скорострелност,изстр./мин 5-6
Начална скорост, м/сек 515
Тегло на снаряда, кг 21,760
Тегло на заряда, кг 2100