100 мм. противотанково оръдие МТ-12 /2А29/

Тактико-технически данни на 100-мм оръдие МТ-12 (2А20 )

Калибър, мм 100
Разчет, души 7
Тегло в бойно положение, кг 3100
Дължина в походно положение, мм 9650
Ъгъл на хоризонтално насочване, град 54
Ъгъл на вертикално насочване, град -6; +20
Начална скорост на осколочно-фугасен снаряд, м/сек 905
Скорострелност, изстр/мин 6-14
Скорост по шосе, км/ч 60
Макс. далечина на стрелбата, м 8200
Ширина на хода, мм 1920