Машини за ремонт и поддръжка на релсови пътища

Пътно рихтовъчна машина –RPM 500/1000 Машината е предназначена за изграждане и ремонт на железопътни линии. Придвижва се на собствен ход. Автоматично захваща ж.п. релсите и повдига коловоза на определена височина и под определен ъгъл. Позволява изнасяне на коловоза вдясно или вляво.
Използва се за механизирано завиване и развиване на тирфонни болтове и гайките на ерготните болтове. Тирфоно – гаечна машина – TGM – 50 – 2
Машината е предназначена за пробиване на отвори в шийките на железопътните релси. Релсо – пробивна машина – RPM– 35 – 01
Намира приложение при пробиване на тирфонни отвори в дървени траверси. Траверсопробивна машина – TPM – 22
Тази машина е конструирана за окончателно шлифоване на термитни заваръчни шевове и за всички операции, включващи промяна на профила на релсовата глава. Машина за шлайфане на релси – MSHR –Х
Тази машина е предназначена за подгряване на релсите до температура, необходима за извършването на термитна заварка. Подвижна подгряваща станция – PPS – 4/12
Траверсо – пробивната машина – ТПМ – 2 СХ е предназначена за пробиване на отвори в дървени траверси. Траверсо – пробивна машина – TPM – 2 СХ
Крик – релсоцентроващ – КРЦ е предназначен за повдигане и центроване на релсите при термитните заварки. Използва се за прецизно центроване на заваряемите релси една спрямо друга. Дава възможност за точно повдигане, преместване и завъртане на релсата около надлъжната и ос. Крик – релсоцентроващ – KRC
Служи за улесняване на монтажните и ремонтни дейности по релсовите пътища. Дава възможност за точно повдигане. Бързо спускане чрез натискане на фиксиращия бутон. Крик релсов механичен – KRM – 75
Хидроагрегат 3.6 намира приложение при монтажни и ремонтни дейности на релсовите пътища. Служи да захранва хидравлични приспособления при които изпълнителния орган е хидравличен цилиндър. Хидроагрегат – 3.6
Помпа хидравлична ръчна двустепенна служи като агрегат осигуряващ налягане Р раб.= 35 КРа Помпа хидравлична ръчна – PHR-35-2
Хидросекачът служи за почистване на заваръчният шев, след челно заваряване на релси. Изделието може да се използва за релси тип P49, UIC60 в зависимост от окомплектовката му със зачистващи ножове. Изделието работи съвместно с хидроагрегат с номинално налягане 25 МРа и с дебит 2 – 4 l/min. Хидросекач
Дилетажна машина – DM – 130 Дилетажната машина е предназначена за монтажни и ремонтни дейности по релсовите пътища. Чрез нея се регулира хлабината между поставените последователно една след друга релси.
Двойнодействащата “Дилетажна машина “ (DM – 2) е предназначена за регулиране хлабината между релсите в релсовите пътища. Изделието работи съвместно с хидроагрегат с номинално налягане 25 МРа и с дебит 2 – 4 l/min. Дилетажна машина – DM – 2
Хидравличен гайкоразрушител – ХГР – ЕР служи за изсичане на корозирали и деформирани гайки, чието развиване е невъзможно. Хидравличен гайкоразрушител – HGR – ER
Предназначени са за транспорт на релси и на сглобени панели. Транспортни колички -тип “LX-1435-1000”
Тресчотка гаечна – ТГ – 39 е предназначена за ръчно завиване и развиване гайките на джонтовите връзки. Тресчотка гаечна – TG – 39
Механичният лубрикатор L 9 служи за смазване на релси тип S 49. Монтира се на криволинейни участъци от ж.п. линиите. Лубрикатор – L – 9
Служи за демонтаж и монтаж на винтови съединения с максимален диаметър на болта 32 mm. Моторен ударен гайковерт
За осъществяване на твърда връзка между две съседни релси върху подпрени настави. Връзки електроизолационни