София 1000,

ул. „Цар Симеон“ 158

тел.   +359 2 4372484     факс:  +359 2 8313047
e-mail: aver.trading@gmail.com

Управител дипл. инж. Валери Младенов +359 89 8522896
Технически директор дипл. инж. Валери Младенов +359 89 8522896

avereood@gmail.com